Hírek 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23

HÍREK

Mikrohitel program

Alapítványunk filozófiájába kitűnően beilleszthető az az elgondolás, hogy Magyarországon is szükség lenne egy hatékony, fenntartható mikrohitelezési gyakorlat kialakítására és meghonosítására, hiszen a mikrofinanszírozás célja döntően a szegénység, az azt kiváltó külső tényezők és adottságok elleni küzdelem. A hazai sajátosságok figyelembevételével számunkra a Grameen-modell - kismértékű változtatások alkalmazása után - tűnik a legalkalmasabbak céljaink elérése érdekében. Vonzó a modellben, hogy ez csoport-nyomáson (peer pressure) alapul, de kölcsönös pénzügyi visszafizetési felelősséget nem tartalmaz, ugyanis a kölcsönös felelősségű (joint liability) modell országunkban már korábban kipróbálásra került, sajnos nem sok sikerrel.

Megítélésünk szerint a Grameen-modell kifinomult csoportos nyomásgyakorlási technológiája optimális átmenetet jelent az egyéni modell és a teljes, kölcsönös anyagi felelősség között. A konkrét részleteket azonban nyilvánvalóan érdemes a helyi viszonyokra adaptálni, így előkészítés alatt áll egy kutatás, mely az alábbi kérdéseket vizsgálja:

  • hogyan módosíthatja a Magyarországon kialakított segélyezési rendszer a célcsoport vállalkozási ötleteinek kivitelezését, azok sikerességét,
  • a bürokratikus kötelezettségek és a hitelfelvevők pénzügyi írástudatlansága közötti feszültség miként oldható fel (ezen a téren az a tapasztalat, hogy - a Grameen-modelltől eltérően - szükség van könyvelési-, adózási- és jogi háttértámogatásra valamint képzésre),
  • hazánkban a célcsoport jelentős része önerőből már nem tud kikerülni az adósságcsapdából, hiszen eleve eladósodott (uzsorakölcsönöket törleszt).

A kutatás tehát arra kíván választ adni, hogy a Grameen-modell mennyiben alkalmas a magyarországi, mélyszegénységben élő rétegek, csoportok, közösségek helyzetén segíteni, a célcsoport tagjaiban mekkora nyitottság mutatkozik egy ilyen lehetőséggel élni annak esetleges bevezetésekor, a településen és környékén mik azok az életképes tevékenységek, melyekre egy vállalkozási típusú hitel haszonnal fordítható, illetve mik azok a kockázatok, melyekkel számolni kell egy-egy területen, hogy negatívan befolyásolják az eredeti hatékonyságát.

Az előkészítő szakba bevontuk a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetét, valamint a számos neves szociológus, antropológus kutató mellett egy külsős szakértőnk felvette a kapcsolatot a Grameen Bank illetékeseivel, hogy az eredeti modell kézikönyvét és más fontos információkat megszerezhessen.