Kiútprogram

A Kiútprogramot a "Pilot project Pan-European Coordination of Roma Integration Methods - Roma inclusion: Self employment and Microcredit Kiutprogram Self-employment and Microcredit Programme" (Kísérleti program a roma integrációs módszerek pán-európai koordinációjára - Roma befogadás: önfoglalkoztatás és mikrohitelezés) című sikeres pályázat eredményeként az EURÓPAI ÚNIÓ támogatja.

Bővebb információ: www.kiutprogram.hu

Mikrohitelezéssel kapcsolatos kutatásunk célja a Grameen-modell hazai adaptációjának előkészítése. A hazai sajátosságok figyelembevételével számunkra - kismértékű változtatások után - a Grameen-modell tűnik a legalkalmasabbnak a mélyszegénységben élők vállalkozásainak támogatására. Vonzó a modellben, hogy ez csoport-nyomáson alapul, de kölcsönös pénzügyi visszafizetési felelősséget nem tartalmaz, ugyanis a kölcsönös felelősségű modell már korábban kipróbálásra került, sajnos nem sok sikerrel. A Grameen-modell kifinomult csoportos nyomásgyakorlási technológiája optimális átmenetet jelent az egyéni modell és a teljes, kölcsönös anyagi felelősség között. A konkrét részleteket azonban nyilvánvalóan érdemes a helyi viszonyokra adaptálni, így a kutatás az alábbi kérdéseket vizsgálja:

  • Hogyan módosíthatja a Magyarországon kialakított segélyezési rendszer a célcsoport vállalkozási ötleteinek kivitelezését, azok sikerességét,
  • A bürokratikus kötelezettségek és a hitelfelvevők pénzügyi írástudatlansága közötti feszültség miként oldható fel (ezen a téren az a tapasztalat, hogy - a Grameen-modelltől eltérően - szükség van könyvelési-, adózási- és jogi háttértámogatásra valamint képzésre),
  • Hazánkban a célcsoport jelentős része önerőből már nem tud kikerülni az adósságcsapdából, hiszen eleve eladósodott (uzsorakölcsönöket törleszt).

A kutatás tehát arra kíván választ adni, hogy a Grameen-modell mennyiben alkalmas a magyarországi, mélyszegénységben élő rétegek, csoportok, közösségek helyzetén segíteni, a célcsoport tagjaiban mekkora nyitottság mutatkozik egy ilyen lehetőséggel élni annak esetleges bevezetésekor, a településen és környékén mik azok az életképes tevékenységek, melyekre egy vállalkozási típusú hitel haszonnal fordítható, illetve mik azok a kockázatok, melyekkel számolni kell egy-egy területen, hogy negatívan befolyásolják az eredeti hatékonyságát. Az előkészítő szakaszba bevontuk a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetét, valamint a számos neves szociológus, antropológus kutató mellett egy külsős szakértőnk felvette a kapcsolatot a Grameen Bank munkatársaival, hogy az eredeti modell kézikönyvét és más fontos információkat megszerezhessen.

Bővebb tájékoztatás a programról - www.kiutprogram.hu
Grameen adaptációs videófilm